• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0065-31591578
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0065-31591578
  • faks0065-31591339

Profili i Kompanisë

Detajet e kompanisë

histori

shërbim

Ekipi ynë